Pályázatok
Új és régi pályázatok amikről hírt adtunk az utóbbi egy évben

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Bizottság - elsősorban az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság (DG TAXUD) - által tisztviselőként, " tanácsos " beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók két tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/363/18 - TANÁCSOS (AD 7)
A KÖVETKEZŐ SZAKTERÜLETEKEN: 1. VÁMÜGYEK, 2. ADÓÜGYEK
(2018/C 368 A/01)

Ez a felhívás két szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet.

A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

1. Vámügyek

Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) szervezeti egységei egyikénél dolgozó szakreferensként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: felettesei segítségével az Európai Bizottság álláspontjának ismertetése/előmozdítása érdekében az adott témához tartozó dokumentumokat kell kidolgoznia, és részt kell vennie a tagállamokkal és más érdekelt felekkel tartott értekezleteken. Képviselnie kell szervezeti egységét a más bizottsági szolgálatokkal tartott értekezleteken, valamint meg kell válaszolnia a nyilvánosság és az európai parlamenti képviselők kérdéseit. Emellett közre kell működnie az illetékes biztosnak, főigazgatónak vagy igazgatónak szóló tájékoztatók kidolgozásában. Attól függően, hogy melyik szervezeti egységnél dolgozik, jogszabálytervezeteket, munkadokumentumokat vagy gazdasági tanulmányokat kell készítenie.

Az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatósága (DG BUDG) szervezeti egységeinek egyikénél dolgozó sajátforrás-ellenőrként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: készen kell állnia arra, hogy vizsgálatokat folytasson le és jelentéseket készítsen a tradicionális saját források helyes, teljeskörű és időben történő beszedésére vonatkozó uniós követelményeknek való tagállami megfelelésről, valamint szükség esetén korrekciós intézkedéseket javasoljon. Értékelnie kell a tradicionális saját források teljeskörű és időbeni beszedése, megállapítása és biztosítása terén tanúsított kellő tagállami gondosságot.

2. Adóügyek

A DG TAXUD közvetett vagy közvetlen adózással foglalkozó igazgatósága szervezeti egységeinek vagy a Versenypolitikai Főigazgatóság (DG COMP) fiskális támogatással foglalkozó szervezeti egységeinek egyikénél dolgozó szakreferenseként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: felettesei segítségével az Európai Bizottság álláspontjának ismertetése/előmozdítása érdekében az adott témához tartozó dokumentumokat kell kidolgoznia, és részt kell vennie a tagállamokkal és más érdekelt felekkel tartott értekezleteken. Képviselnie kell szervezeti egységét a más európai bizottsági szolgálatokkal tartott értekezleteken, valamint meg kell válaszolnia a nyilvánosság és az európai parlamenti képviselők kérdéseit. Emellett közre kell működnie az illetékes biztosnak, főigazgatónak vagy igazgatónak szóló tájékoztatók kidolgozásában. Attól függően, hogy melyik szervezeti egységnél dolgozik, jogszabályok, határozatok, munkadokumentumok vagy gazdasági tanulmányok kidolgozásában kell részt vennie.

A regisztráció határideje: 2018. november 13., közép-európai idő szerint déli 12 óra

A februári felkészítő kurzusainkat erre a pályázatra jelentkezőknek is ajánljuk!


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai adatvédelmi biztos által tisztviselőként, "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/360/18 - ADATVÉDELMI TANÁCSOS (AD 6)
(2018/C 264 A/01)

A tanácsos feladatai közé tartozik a (jelenleg felülvizsgálat alatt álló) 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (az általános adatvédelmi rendelet), (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a rendőrségi adatvédelmi irányelv) és egyéb vonatkozó uniós jogi aktusok értelmezését és alkalmazását biztosító jelentések, vélemények, iránymutatások, ajánlások, bevált gyakorlatok és határozatok készítése, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikai és jogalkotási fejlemények nyomon követése.

Amennyiben a pályázók száma meghalad egy bizonyos, az EPSO igazgatója mint kinevezésre jogosult hatóság által megállapított létszámküszöböt, valamennyi pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak - eltérő rendelkezés hiányában - időpontot kell foglalnia az EPSO- tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont és több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

A regisztráció határideje: 2018. szeptember 11., közép-európai idő szerint déli 12 óra


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Bizottsághoz tisztviselőként "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/340/18 - Egészségügy és élelmiszer-biztonság - ellenőrzés, felügyelet és értékelés
EPSO/AD/341/18 - Élelmiszer-biztonság - szakpolitika és jogszabályok
(2018/C 097 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
EPSO/AD/340/18 - 20 fő
EPSO/AD/341/18 - 35 fő

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

EPSO/AD/340/18 - Egészségügy és élelmiszer-biztonság - ellenőrzés, felügyelet és értékelés
Az érintett területek a DG SANTE F. Igazgatósága (Egészségügy és élelmiszer-biztonság - ellenőrzés és elemzés) által lefedett valamennyi területet magukban foglalják. Jelenleg a következő területek tartoznak ide: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy, valamint egészségvédelem (humán gyógyászati célú klinikai vizsgálatok, emberi felhasználásra szánt orvostechnikai eszközök (köztük in vitro diagnosztikai eszközök) és gyógyszerek (köztük gyógyszerhatóanyagok).

A felvett pályázónak el kell tudni látnia a hatósági ellenőrzési rendszerek ellenőrzésével, felügyeletével, elemzésével és áttekintésével kapcsolatos valamennyi feladatot, valamint készen kell állnia a gyakori utazásra. Pályafutása során előfordulhat, hogy munkája majd a közvetlen szakterületén kívül eső területekre is kiterjed.

EPSO/AD/341/18 - Élelmiszer-biztonság - szakpolitika és jogszabályok
Az érintett területek a következők: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy. A felvett pályázó feladatai közé tartozik majd a szakpolitika és jogszabályok kidolgozása, a meglévő jogszabályok végrehajtása és kezelése, szabályozási feladatok ellátása - ideértve a kockázatértékelést -, a kereskedelmi megállapodások nyomon követése, továbbá az említett területeket érintő tárgyalásokban való részvétel.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2018. április 17-én, közép-európai idő szerint déli 12 óráig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez a luxembourgi székhelyű európai uniós intézményekhez - elsősorban az Európai Számvevőszékhez - tisztviselőként "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/357/18 TANÁCSOS AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETÉN (AD 5)
(2018/C 107 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma: 80 fő

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.
Az európai intézményeknél a felsőfokú végzettségűek többsége AD 5 besorolási fokozatban kezdi tanácsosi pályafutását.
Az uniós intézmények ellenőrei pénzügyi, teljesítmény- és belső ellenőrzéseket végeznek. Emellett az EU valamennyi működési területén garantálják a megbízhatóságot és tanácsadást folytatnak, ennélfogva feladataikat esetenként különböző országokban és nemzetközi szervezeteknél látják el.
A munkakör széles körű ismereteket igényel a jog, a számvitel, a közigazgatás, a pénzügy és a gazdaság, a különböző uniós hatáskörökhöz kapcsolódó projektmenedzsment, az informatika, valamint az ellenőrzési és értékelési technikák területén.

A munkakör betöltéséhez szakmai tapasztalat nem szükséges.

Jelentkezési határidő: 2018. április 24.

A SZÁMVEVŐSZÉK ÚGY HATÁROZOTT, HOGY FELVÉTELI ELJÁRÁST INDÍT EGY IGAZGATÓI ÁLLÁS (AD 14) BETÖLTÉSÉRE.
A kinevezésre jogosult hatóság választási lehetőségeinek növelése érdekében ez a kiválasztási eljárás párhuzamosan zajlik az állás betöltésére irányuló belső és intézményközi eljárásokkal.

ECA/2018/1 SZ. ÁLLÁSHIRDETÉS

A luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszék a Szerződés által az uniós pénzügyek ellenőrzése céljából létrehozott európai uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként segíti az Unió pénzgazdálkodásának javítását és a polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedik.

Az igazgató felelősséggel tartozik a kamarának, és segíti annak tagjait az ellenőrzési feladatok elvégzésében. Fő feladatai közé tartozik: az alkalmazottak irányítása és a pénzügyi források kezelése; programozás, monitoring és beszámolás; szaktudása révén az ellenőrzések minőségének támogatása; az ellenőrzések felügyeletének és kontrolljának biztosítása. Az igazgató gondoskodik róla, hogy a rábízott feladatokat megfelelően és a Számvevőszék minőségbiztosítási követelményeivel, valamint ellenőrzési gyakorlataival és standardjaival összhangban hajtsák végre.

A jelentkezést angol vagy francia nyelven, kizárólag a Számvevőszék honlapján közzétett álláshirdetésben található online jelentkezési lapot kitöltve lehet benyújtani.
Határidő: 2018. április 10-én, 12.00 óráig.


AZ EUROSTAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE (AD 15-ÖS BESOROLÁS) - LUXEMBURG

Pályázati felhívás (COM (2018) 10378)
(2018/C 106 A/01)

Az Eurostat az Európai Bizottság egyik főigazgatósága. Feladata, hogy magas színvonalú statisztikai információszolgáltatást biztosítson az Európai Unió számára, és az európai intézmények, a tagállamok, a pénzügyi piacok, az üzleti világ, a média és a lakosság szolgálatában álljon.
Az Eurostat az európai statisztikai rendszer (ESR) irányításának koordinációjáért és megerősítéséért felel. Célja, hogy valamennyi felhasználó számára egyszerű hozzáférést biztosítson a megbízható, naprakész, és uniós szinten öszszehasonlítható statisztikai adatokhoz. Az EUROSTAT felelős valamennyi, uniós statisztikára vonatkozó jogalkotási javaslatért is. Koordinálja továbbá a tagjelölt országok, illetve a szélesebb értelemben vett nemzetközi közösség statisztikai rendszereinek fejlesztését.
Az Eurostaton belül a főigazgató-helyettes áll a B, E, F és G igazgatóság, azaz körülbelül 550 fős személyzet élén (beleértve a nem állandó alkalmazottakat és a gyakornokokat is). A főigazgató-helyettes az Eurostat főigazgatójának tartozik jelentéstétellel, aki az Európai Unió fő statisztikusának tekintendő. Az Eurostat hivatalai Luxembourgban találhatók.

Ajánlat:
A főigazgató-helyettes támogatja a főigazgatót az Eurostat átfogó stratégiai orientációjában és irányításában, és specifikus feladatkörökkel rendelkezik az alábbi igazgatóságok tekintetében: "Módszertan, átfogó statisztikai és IT-szolgálatok" (B Igazgatóság), "Regionális és ágazati statisztikák" (E Igazgatóság), "Társadalomstatisztika" (F Igazgatóság), "Globális vállalkozási statisztika" (G Igazgatóság), valamint a "Big Data" munkacsoport.
A főigazgató-helyettes az említett, közvetlenül neki beszámolással tartozó szolgálatok vezetését és felügyeletét látja el, továbbá részt vesz egyebek mellett az Eurostat stratégiájának és munkaprogramjainak meghatározásában és végrehajtásában; az európai statisztikák alakításában, előállításában és terjesztésében; valamint az EUrostat magas szintű értekezleteken vagy eseményeken történő képviseletében.
A főigazgató-helyettes a főigazgató iránymutatása szerint jár el, és távolléte esetén helyettesíti a főigazgatót.

A jelentkezés határideje: 2018. április 24.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI KÖZPONT (CEDEFOP) IGAZGATÓI POZÍCIÓJÁRA

(Cedefop/2018/01/AD)
(2018/C 111 A/01)

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) az Európai Unió területén a szakképzés fejlesztésének támogatásáért felelős uniós ügynökség. A Cedefop tanácsadást, kutatást, elemzéseket és tájékoztatást biztosít, és elősegíti az európai együttműködést és a kölcsönös tanulást. Támogatja a szakképzés fejlesztését és a megalapozott politikai döntéshozatalt az olyan területeken, mint például az európai eszközök végrehajtása és a "koppenhágai folyamat" nyomon követése, a készségigények előrejelzése, a képesítések és készségek jobb megismerése, hogy támogassa a határokon átnyúló mobilitást és a szakképzésbe való befektetést.

A Cedefop munkája során szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, a kormányokkal, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőivel, valamint kutatókkal és gyakorlati szakemberekkel. Aktuális információkat és elemzéseket nyújt számukra a szakképzésben történt fejleményekről, tapasztalatokról és innovációról, továbbá fórumot biztosít a szakpolitikák megismeréséhez.

A Cedefop igazgatóságában az EU-tagállamok kormányai, a munkáltatók, a munkavállalók és az Európai Bizottság képviseltetik magukat.

A Cedefopot 1975-ben alapították, székhelye 1995 óta a görögországi Thesszalonikében található. Körülbelül 120 munkatárssal és 17 400 000 EUR-s költségvetéssel működik. A Cedefop munkanyelve az angol.

Az Ügynökségről bővebb tájékoztatást itt talál.

Az igazgató a Cedefop jogi képviselője és szóvivője a nyilvánosság előtt, tevékenységéről az igazgatótanács felé elszámoltatható. Vezeti és igazgatja az ügynökséget és általános felelősséget vállal az ügynökség célkitűzéseinek megvalósítását biztosító működésért.

Az igazgatót az Európai Bizottság nevezi ki a Központ igazgatótanácsa által továbbított pályázói listáról. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy ez a lista nyilvánosságra kerülhet, továbbá a listán való szereplés még nem garantálja kinevezésüket.

A kiválasztási folyamat a pályázati űrlapok vizsgálatán alapul, amelyet több interjú és teszt követ.

A munkavégzés helye Thesszaloniké, Görögország.

A pályázatokat online kell benyújtani 2018. május 8. 15:00 óráig görög idő szerint (CET + 1).


Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság Pályázati felhívása igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás).A Bizottság felvételt hirdet a Biztonsági Igazgatóság igazgatói álláshelyének betöltésére.

COM/2018/10379
(2018/C 120 A/01)

A Bizottság Biztonsági Igazgatósága a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság részét képezi, és az intézmény belső biztonsági politikájáért felel. E politika annak biztosítására irányul, hogy a személyek, az eszközök és az információk a Bizottság tevékenységének valamennyi helyszínén megfelelő védelemben részesüljenek a biztonsági kockázatokkal szemben. A biztonsági politika támogatja a Bizottság megbízatásának, valamint intézményi és jogi kötelezettségeinek (többek között a személyzettel szembeni kötelezettségének) teljesítését. Emellett az üzletmenet-folytonossághoz is hozzájárul. Az a törekvésünk, hogy a következő évek során fenntartsuk és tovább javítsuk a munkakörnyezet minőségét ezen a területen, miközben megerősítsük az új fenyegetésekkel szembeni hatékony védelmet egy olyan időszakban, amelyet szűkös erőforrások jellemeznek.

Magas szintű beosztást kínálunk, amely az említett, előttünk álló kihívások megválaszolására, a Bizottság biztonsági politikájának további alakítására és erősítésére, valamint hatékony végrehajtására irányul.

A sikeres pályázó felel a személyzet, a vagyontárgyak, a tevékenységek és az információk biztonságáért és védelméért a Bizottság valamennyi foglalkoztatási helyszínén. E minőségében irányítja a Bizottság biztonsági politikájának kidolgozását, végrehajtását és értékelését, hatékony választ ad az újonnan jelentkező fenyegetésekre, szinergiákat alakít ki és hatékony együttműködést hoz létre a többi európai intézménnyel és a nemzeti biztonsági szolgálatokkal.

A biztonsági igazgató Brüsszelben és Luxemburgban székhellyel rendelkező 4 egységbe csoportosított mintegy 200 fős személyzetet irányít, amely biztonsági kérdések igen széles skáláját kezeli, a bizottsági épületek fizikai védelmétől - amely a Bizottság brüsszeli biztonságiőr-szolgálatára vonatkozó szerződések kezelését is magában foglalja - az IT- és információbiztonságra vonatkozó biztonsági normák kidolgozásának és azoknak való megfelelés ellenőrzésén át a személyvédelmi, kibervédelmi, kém- és terrorelhárítási tevékenységekig. Tevékenysége során az igazgatót a biztonsági főtanácsadó támogatja.

Az igazgató emellett gondoskodik a Bizottság tagjainak és a VIP-vendégeknek a védelméről, a nap 24 órájában működő riasztás-felügyeleti iroda üzemeltetéséről, az informatikai és műszaki biztonságra vonatkozó tanácsadásról, biztonsági képzések szervezéséről a Bizottság valamennyi szervezeti egysége számára, valamint nyomozószolgálat fenntartásáról. E feladatok megvalósítása érdekében szoros együttműködést folytat külső - más uniós intézményekhez tartozó, tagállami vagy nemzetközi szervezetek által fenntartott - biztonsági szolgálatokkal.

A jelentkezés határideje: 2018. május 7., brüsszeli idő szerint déli 12 óra


Az EUROSTAT pályázati felhívása főigazgató-helyettesi állás betöltésére
(AD 15-ös besorolás) - Luxemburg

Pályázati felhívás (COM (2018) 10378)
(2018/C 106 A/01)

Az Eurostat az Európai Bizottság egyik főigazgatósága. Feladata, hogy magas színvonalú statisztikai információszolgáltatást biztosítson az Európai Unió számára, és az európai intézmények, a tagállamok, a pénzügyi piacok, az üzleti világ, a média és a lakosság szolgálatában álljon.
Az Eurostat az európai statisztikai rendszer (ESR) irányításának koordinációjáért és megerősítéséért felel. Célja, hogy valamennyi felhasználó számára egyszerű hozzáférést biztosítson a megbízható, naprakész, és uniós szinten öszszehasonlítható statisztikai adatokhoz. Az EUROSTAT felelős valamennyi, uniós statisztikára vonatkozó jogalkotási javaslatért is. Koordinálja továbbá a tagjelölt országok, illetve a szélesebb értelemben vett nemzetközi közösség statisztikai rendszereinek fejlesztését.
Az Eurostaton belül a főigazgató-helyettes áll a B, E, F és G igazgatóság, azaz körülbelül 550 fős személyzet élén (beleértve a nem állandó alkalmazottakat és a gyakornokokat is). A főigazgató-helyettes az Eurostat főigazgatójának tartozik jelentéstétellel, aki az Európai Unió fő statisztikusának tekintendő. Az Eurostat hivatalai Luxembourgban találhatók.

Ajánlat:
A főigazgató-helyettes támogatja a főigazgatót az Eurostat átfogó stratégiai orientációjában és irányításában, és specifikus feladatkörökkel rendelkezik az alábbi igazgatóságok tekintetében: "Módszertan, átfogó statisztikai és IT-szolgálatok" (B Igazgatóság), "Regionális és ágazati statisztikák" (E Igazgatóság), "Társadalomstatisztika" (F Igazgatóság), "Globális vállalkozási statisztika" (G Igazgatóság), valamint a "Big Data" munkacsoport.
A főigazgató-helyettes az említett, közvetlenül neki beszámolással tartozó szolgálatok vezetését és felügyeletét látja el, továbbá részt vesz egyebek mellett az Eurostat stratégiájának és munkaprogramjainak meghatározásában és végrehajtásában; az európai statisztikák alakításában, előállításában és terjesztésében; valamint az EUrostat magas szintű értekezleteken vagy eseményeken történő képviseletében.
A főigazgató-helyettes a főigazgató iránymutatása szerint jár el, és távolléte esetén helyettesíti a főigazgatót.

A jelentkezés határideje: 2018. április 24., brüsszeli idő szerint déli 12 óra


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez a luxembourgi székhelyű európai uniós intézményekhez - elsősorban az Európai Számvevőszékhez - tisztviselőként "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/357/18 TANÁCSOS AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETÉN (AD 5)
(2018/C 107 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma: 80 fő

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.
Az európai intézményeknél a felsőfokú végzettségűek többsége AD 5 besorolási fokozatban kezdi tanácsosi pályafutását.
Az uniós intézmények ellenőrei pénzügyi, teljesítmény- és belső ellenőrzéseket végeznek. Emellett az EU valamennyi működési területén garantálják a megbízhatóságot és tanácsadást folytatnak, ennélfogva feladataikat esetenként különböző országokban és nemzetközi szervezeteknél látják el.
A munkakör széles körű ismereteket igényel a jog, a számvitel, a közigazgatás, a pénzügy és a gazdaság, a különböző uniós hatáskörökhöz kapcsolódó projektmenedzsment, az informatika, valamint az ellenőrzési és értékelési technikák területén.

A munkakör betöltéséhez szakmai tapasztalat nem szükséges.

A versenyvizsgára legkésőbb 2018. április 24-én, közép-európai idő szerint déli 12 óráig lehetjelentkezni.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Bizottsághoz tisztviselőként "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/340/18 - Egészségügy és élelmiszer-biztonság - ellenőrzés, felügyelet és értékelés
EPSO/AD/341/18 - Élelmiszer-biztonság - szakpolitika és jogszabályok
(2018/C 097 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
EPSO/AD/340/18 - 20 fő
EPSO/AD/341/18 - 35 fő

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

EPSO/AD/340/18 - Egészségügy és élelmiszer-biztonság - ellenőrzés, felügyelet és értékelés
Az érintett területek a DG SANTE F. Igazgatósága (Egészségügy és élelmiszer-biztonság - ellenőrzés és elemzés) által lefedett valamennyi területet magukban foglalják. Jelenleg a következő területek tartoznak ide: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy, valamint egészségvédelem (humán gyógyászati célú klinikai vizsgálatok, emberi felhasználásra szánt orvostechnikai eszközök (köztük in vitro diagnosztikai eszközök) és gyógyszerek (köztük gyógyszerhatóanyagok).

A felvett pályázónak el kell tudni látnia a hatósági ellenőrzési rendszerek ellenőrzésével, felügyeletével, elemzésével és áttekintésével kapcsolatos valamennyi feladatot, valamint készen kell állnia a gyakori utazásra. Pályafutása során előfordulhat, hogy munkája majd a közvetlen szakterületén kívül eső területekre is kiterjed.

EPSO/AD/341/18 - Élelmiszer-biztonság - szakpolitika és jogszabályok
Az érintett területek a következők: élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy. A felvett pályázó feladatai közé tartozik majd a szakpolitika és jogszabályok kidolgozása, a meglévő jogszabályok végrehajtása és kezelése, szabályozási feladatok ellátása - ideértve a kockázatértékelést -, a kereskedelmi megállapodások nyomon követése, továbbá az említett területeket érintő tárgyalásokban való részvétel.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2018. április 17-én, közép-európai idő szerint déli 12 óráig.


A Számvevőszék úgy határozott, hogy felvételi eljárást indít egy igazgatói állás (AD 14) betöltésére. A kinevezésre jogosult hatóság választási lehetőségeinek növelése érdekében ez a kiválasztási eljárás párhuzamosan zajlik az állás betöltésére irányuló belső és intézményközi eljárásokkal.

ECA/2018/1 SZ. ÁLLÁSHIRDETÉS

A luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszék a Szerződés által az uniós pénzügyek ellenőrzése céljából létrehozott európai uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként segíti az Unió pénzgazdálkodásának javítását és a polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedik.

Az igazgató felelősséggel tartozik a kamarának, és segíti annak tagjait az ellenőrzési feladatok elvégzésében. Fő feladatai közé tartozik: az alkalmazottak irányítása és a pénzügyi források kezelése; programozás, monitoring és beszámolás; szaktudása révén az ellenőrzések minőségének támogatása; az ellenőrzések felügyeletének és kontrolljának biztosítása. Az igazgató gondoskodik róla, hogy a rábízott feladatokat megfelelően és a Számvevőszék minőségbiztosítási követelményeivel, valamint ellenőrzési gyakorlataival és standardjaival összhangban hajtsák végre.

A jelentkezést angol vagy francia nyelven, kizárólag a Számvevőszék honlapján közzétett álláshirdetésben található online jelentkezési lapot kitöltve lehet benyújtani 2018. április 10-én, 12.00 óráig (luxemburgi idő szerint).


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.


EPSO/AD/356/18 - TANÁCSOS (AD 5)

(2018/C 088 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma: 158 fő

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.
A versenyvizsgát követően e besorolási fokozatba felvett sikeres pályázók - valamely csoport részeként - a következő három tágabb kategória egyikébe tartozó munkát végezhetik az uniós intézményeknél:

1. szakpolitikák alakítása;
2. operatív végrehajtás;
3. erőforrás-gazdálkodás.

Az a pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette a jelentkezési lapjának második részét a második nyelvén, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.
A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak - eltérő rendelkezés hiányában - időpontot kell foglalnia az EPSO- tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont, illetve több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

A regisztráció határideje 2018. április 10.


Az Európai Parlament elnöke az Elnökségi Igazgatóság Plenáris Ülések Igazgatóságán belüli igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.


PE/203/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2018/C 090 A/01)

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.
------------------------------

Az Európai Parlament elnöke az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága Jogalkotási Koordinációs és Egyeztetési Igazgatósága igazgatói álláshelyének (AD besorolási csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/205/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2018/C 090 A/02)

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.
-----------------------------

Az Európai Parlament elnöke az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság Erőforrások Igazgatóságán belüli igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/211/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2018/C 090 A/03)

A munkavégzés helye Luxembourg. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.
------------------------------

Az Európai Parlament elnöke a Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatóság Konferenciaszervezési Igazgatóságán belül egy igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/213/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2018/C 090 A/04)

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.
------------------------------

Az Európai Parlament elnöke az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság infrastruktúrák és Felszerelések Igazgatóságán belüli igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/214/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2018/C 090 A/05)

A munkavégzés helye Luxembourg. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.
------------------------------

Az Európai Parlament elnöke a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság Stratégia és Erőforrások Igazgatóságán belüli igazgatói állás (AD csoport, 14. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/215/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2018/C 090 A/06)

A munkavégzés helye Brüsszel. A munkavégzés helye az Európai Parlament más munkahelyszíneinek bármelyikére módosulhat.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. március 23.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Európai Unió Bíróságán, Luxembourgban a közeljövőben megüresedik az információs főigazgatói állás (AD 15 vagy AD 16 besorolási fokozat). Az állás betöltésére az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával kerül sor.


(2017/C 431 A/02)

(2017/C 431 A/01)

A Bíróság hivatalvezetőjének irányítása alatt dolgozó főigazgató vezeti az Információs Főigazgatóságot, amelynek feladata az intézmény tevékenységét érintő összes információ előállítása, kezelése és megőrzése. A főigazgatónak kell meghatároznia és végrehajtania az intézmény által megfogalmazott prioritásokkal összhangban álló, és különösen az intézmény igazságszolgáltatási mivoltát figyelembe vevő ismeret- és információkezelési stratégiát.
A főigazgatóság hozzávetőlegesen 130 tisztviselőből és alkalmazottból áll, amihez mintegy száz külső munkatárs adódik hozzá.
A főigazgató képviseli az intézményt külső - különösen intézményközi - szervekben és testületekben.

A jelen állásra pályázatot elektronikus levél formájában lehet benyújtani, legkésőbb 2018. január 31-ig.


Pályázati felhívás a lisszaboni Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) ügyvezető igazgatói állásának betöltésére
(Ideiglenes alkalmazott - AD 14-es besorolás)

COM/2017/20025
(2017/C 431 A/01)

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (EMSA) 2002-ben hozták létre az "Erika" tartályhajó balesetét és az abból eredő olajszennyezést követően. Az EMSA jelenleg technikai, operatív és tudományos segítséget nyújt az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a tengerbiztonság, a tengerhajózási biztonság, a hajók által okozott szennyezés megelőzése és elhárítása, valamint az olaj- és gázipari létesítmények által okozott szennyezés elleni fellépés terén.
Az EMSA székhelye Lisszabon (Portugália). 2017-ben az Ügynökség teljes költségvetése kb. 75 millió EUR volt, és kb. 250 főt foglalkoztatott. Az Ügynökség költségvetése 2020-ig növekedni fog a parti őrséggel kapcsolatos intézkedéscsomag és a projektből finanszírozott fellépések számának növekedése miatt (pl. a Kopernikusz program biztonsági elemének végrehajtása).

Az ügyvezető igazgató az Ügynökség törvényes képviselője, és ő jeleníti meg az Ügynökséget a nyilvánosság előtt. Munkájáról az igazgatótanácsnak tartozik elszámolással. Az ügyvezető igazgató vezeti és irányítja az Ügynökséget, és teljes körű felelősséggel tartozik annak működéséért, biztosítva az Ügynökség célkitűzéseinek megvalósítását.

A kiválasztást az Európai Bizottság saját kiválasztási és felvételi eljárása szerint szervezi meg (lásd a felsővezetők alkalmazási politikájára vonatkozó dokumentumot (8) is). E célból az Európai Bizottság előválogató bizottságot hoz létre, amelyben az EMSA igazgatótanácsának képviselője megfigyelőként vesz részt. Az előválogató bizottság minden benyújtott pályázatot elemez, és kiválasztja azokat a pályázókat, akik a leginkább megfelelnek a fentiekben ismertetett kiválasztási szempontoknak. E pályázók az előválogató bizottsággal folytatandó személyes interjúra kaphatnak meghívást.
Az interjúkat követően az előválogató bizottság kialakítja a véleményét, és javaslatot tesz azon pályázók listájára, akik további interjúkon vesznek részt az Európai Bizottság kinevezési
tanácsadó bizottságával. A kinevezési tanácsadó bizottság az előválogató bizottság véleményét figyelembe véve határoz azon pályázókról, akik interjúra kapnak meghívást.
A kinevezési tanácsadó bizottsággal folytatandó interjúra meghívott pályázók külső személyzeti felvételi tanácsadók által szervezett egész napos vezetői értékelőközpontban (assessment centre) vesznek részt. Az interjú és az értékelőközpontról készült jelentés eredményei alapján a kinevezési tanácsadó bizottság szűkített listát állít össze azon pályázókról, akik a megítélése szerint alkalmasak az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére.
A kinevezési tanácsadó bizottság által kiválasztott pályázókat ezután az illetékes biztos(ok) hallgatja (hallgatják) meg.

A munkavégzés helye az Ügynökség székhelye, Lisszabon. Az állás 2019. január 1-jétől tölthető be.

A jelentkezés határideje: 2018. január 29.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez - elsősorban az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz - tisztvisel�ként, "nyelvi asszisztens" beosztásba (AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.


EPSO/AST/144/17 - nyelvi asszisztens (AST 1) a következő nyelveken:
bolgár (BG), német (DE), angol (EN), francia (FR), román (RO) és svéd (SV)
(2017/C 429 A/01)

Ez a nyílt versenyvizsga-felhívás 6 nyelvre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy a sikeres pályázók számára felajánlott álláshelyek többsége Luxembourgban található.

Az asszisztensek (AST besorolási csoport) adminisztratív, technikai vagy képzési tevékenységeket végeznek, amelyek bizonyos mértékű önállóságot igényelnek, különösen a szabályok, rendeletek vagy általános utasítások végrehajtása terén.

A nyelvi asszisztensek többnyelvű környezetben a szövegek elkészítéséhez szükséges különböző feladatokat látnak el. A fordítókat vagy jogász-nyelvészeket támogatják fordítási vagy lektorálási munkájukban (a dokumentumok előkészítése és utógondozása), informatikai eszközök segítségével is, fordítási kérelmek feldolgozása, valamint a nyelvi információk és dokumentáció kezelése, a véglegesítés alatt álló uniós jogszabályok megformázásának elvégzése és a saját nyelvükön készült jogalkotási és/vagy parlamenti szövegek módosításának önálló átvezetése.

Az a pályázó, aki internetes jelentkezési lapján megadott adatai szerint megfelel a pályázati feltételeknek, és a számítógépes feleletválasztós teszteken a legmagasabb összpontszámokat elérők közé tartozik, egynapos értékelési szakaszban való részvételre kap meghívást, amelyre nagy valószínűséggel Brüsszelben, a pályázó első és második nyelvén kerül sor.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2018. január 23-ig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Unió luxemburgi székhelyű Bíróságához "jogász-nyelvész" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető leendő tisztviselők tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/354/17 - LETT (LV) NYELVŰ JOGÁSZ-NYELVÉSZ (AD 7)
EPSO/AD/355/17 - MÁLTAI NYELVŰ (MT) JOGÁSZ-NYELVÉSZ (AD 7)
(2017/C 418 A/01)

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.A Bíróságnál dolgozó jogász-nyelvészek feladata elsősorban jogi szövegek fordítása az Európai Unió legalább két hivatalos nyelvéről a versenyvizsga nyelvére, valamint az Európai Unió Bíróságának Hivatalaival és egyéb szervezeti egységeivel együttműködésben jogi elemzések készítése.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2018. január 16-ig.


Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) a Hivatal ügyvezető igazgatói tisztségére keres jelentkezőket.


VEXT/17/256/AD 15/Executive Director

(2017/C 406 A/01)

1994. évi létrehozása óta a Hivatal székhelye a spanyolországi Alicante, ahol az egész EU-ban érvényes EU védjegy és közösségi formatervezési minta lajstromozása történik. Az uniós szintű munka kiterjed az eszközök és gyakorlat öszszehangolására is az EU 28 tagállamában működő nemzeti és regionális szellemi tulajdoni hivatalokkal, a felhasználókkal és egyéb intézményi partnerekkel együttműködésben. Az említett hivatalok együtt alkotják az Európai Szellemi Tulajdoni Hálózatot (EIPN), és közösen dolgoznak azon, hogy a felhasználók a bejelentések során nemzeti és európai uniós szinten is hasonló tapasztalatban részesülhessenek.

A hivatal nyelvei az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol.

Az ügyvezető igazgató felel a Hivatal igazgatásáért és jogi képviseletéért. Az ügyvezető igazgató elszámoltatható az igazgatótanács és a költségvetési bizottság felé, valamint általánosságban felel az EUIPO tevékenységeiért és biztosítja a célkitűzések elérését. Az álláshoz kapcsolódó konkrét hivatalos, jogi és igazgatási feladatokat az EUVR és különösen annak 157. cikke határozza meg.

A kiválasztási eljárás a Hivatal igazgatótanácsának felügyelete alatt zajlik.

A pályázatoknak legkésőbb 2018. január 11-én éjfélig be kell érkezniük.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Tanácsához tisztviselőként, "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.


EPSO/AD/339/17 - tanácsos (AD 7) a következő területeken:

1. PÉNZÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN (55 fő)
2. MAKROÖKONÓMIA (32 fő)
(2017/C 386 A/01)

Ez a felhívás két szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A munkakörök jellege:
1. Pénzügyi közgazdaságtan: A nyílt versenyvizsga ezen szakterülete AD 7 besorolású tanácsosok felvételére irányul a pénzügyi közgazdaságtan, azon belül különösen a többoldalú felügyelet, az országfelügyelet, a banki és pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok kidolgozása és végrehajtása, a szakpolitikai elemzés, tervezés és értékelés, a pénzügyi programok (köztük az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA), az uniós pénzügyi instrumentumok és külső támogatásötvözési eszközök) kialakítása és/ vagy végrehajtása, a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel fenntartott uniós kapcsolatok és megerősített együttműködés, a portfóliókezelés, a pénzügyi kockázatkezelés és a pénzügyi piacokon való kölcsönfelvétel területén.
2. Makroökonómia: A nyílt versenyvizsga ezen szakterülete AD 7 besorolású tanácsosok felvételére irányul a makroökonómia, azon belül különösen a többoldalú felügyelet, az országfelügyelet, továbbá a szakpolitikai elemzés, tervezés és értékelés területén.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2017. december 19.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivata l (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, "titkár/irodai alkalmazott" beosztásba (AST-SC besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.


TITKÁR/IRODAI ALKALMAZOTT (SC1 ÉS SC2 BESOROLÁSI FOKOZAT)
(2017/C 377 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
SC 1 BESOROLÁSI FOKOZAT: 210
SC 2 BESOROLÁSI FOKOZAT: 123
Ez a nyílt versenyvizsga-felhívás két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Az AST-SC besorolási csoportba felvett alkalmazottak munkaköre irodai és titkári feladatok, irodavezetés és más egyenértékű, bizonyos fokú önállóságot igénylő feladatok ellátásából áll.
A jelentkezéshez EPSO-fiókot kell létrehoznia.
Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázó az EPSO-nak beküldött valamennyi jelentkezéséhez kizárólag egyetlen fiókot hozhat létre.
Első határidő: a versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2017. december 12.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) két, képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez - elsősorban az Európai Parlamenthez, az Európai Bizottsághoz, a Tanácshoz és a Bírósághoz - tisztviselőként, "tanácsos" és "asszisztens" beosztásba (AD, illetve AST besorolási csoportba) felvehet� pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.


SZAKÉRTŐ A MÉDIA ÉS A DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETÉN
EPSO/AD/347/17 - TANÁCSOS (AD 6)
1. Kommunikációs szakember
EPSO/AST/143/17 - ASSZISZTENS (AST 3)
1. Webmester
2. Kommunikációs asszisztens
3. Vizuális kommunikációs asszisztens
(2017/C 341 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma versenyvizsgánként és profilonként:
EPSO/AD/347/171.
Kommunikációs szakember - 55 fő
EPSO/AST/143/171.
Webmester - 13 fő
Kommunikációs asszisztens - 30 fő
Vizuális kommunikációs asszisztens - 34 fő

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Ezek egyike több profilból áll. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy profilra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A felajánlott álláshelyek többsége Brüsszelben lesz; de felhívjuk figyelmét arra, hogy a Bíróság álláshelyei Luxemburgban találhatók, az Európai Parlament pedig tájékoztatási irodáiban is kínálhat álláshelyeket. Utóbbiak a tagállamok fővárosaiban, hat regionális irodában (München, Milánó, Barcelona, Edinburgh, Wroclaw és Marseille), valamint az Európai Parlament strasbourgi székhelyén. A tájékoztatási irodák fontos szerepet játszanak abban, hogy megismertessék a médiával, a nagyközönséggel, valamint a nemzeti és regionális szintű véleményformálókkal az Európai Parlament által hozott határozatokat.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni 2017. november 14-ig.