Pályázatok
Új és régi pályázatok amikről mi is hírt adtunk az utóbbi egy évben

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekheztisztviselőként, "tanácsos"beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/373/19 - TANÁCSOS (AD5)
(2019/C 177 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma: 147

A tanácsos feladata elsősorban az, hogy támogatást nyújtson a döntéshozók munkájához az adott intézmény vagy szerv küldetésének teljesítése során.
Az európai intézményeknél a felsőfokú végzettségűek többsége AD5 besorolási fokozatban kezdi tanácsosi pályafutását.
A versenyvizsgát követően e besorolási fokozatba felvett sikeres pályázók - valamely csoport részeként - a következő három tágabb kategória egyikébe tartozó munkát végezhetik az uniós intézményeknél:

1. szakpolitikák alakítása;
2. operatív végrehajtás;
3. erőforrás-gazdálkodás.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2019. június 25-én, közép-európai idő szerint déli 12 óráig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez - elsősorban a brüsszeli székhelyű Európai Bizottsághoz és a luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszékhez - tisztviselőként "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/372/19
TANÁCSOS AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETÉN (AD5 / AD7)
(2019/C 156 A/01)

A keresett sikeres pályázók száma:
AD 5 besorolási fokozat: 84 fő
AD 7 besorolási fokozat: 37 fő

Ez a felhívás két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

Ez a versenyvizsga az ellenőrzés területén tevékenykedő tanácsosok felvételére irányul.
Az európai uniós intézmények tanácsosainak elsődleges feladata a döntéshozók munkájának támogatása.

Az uniós intézmények ellenőrei intézménytől és szervezeti egységtől függően külső, belső vagy utólagos ellenőrzés keretében végeznek különféle ellenőrzéseket. Ezek lehetnek pénzügyi, teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzések, illetve ezek kombinációi is.
Az ellenőrök a különféle uniós szakpolitikai területeken folytatott ellenőrzések alapján megbízhatósági nyilatkozatokat állítanak ki a vezetőség számára. Az ellenőrzések során a jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek való megfelelést, illetve a gazdaságosságot vizsgálják.

Az ellenőrök felmérik a kockázatkezelés, a szervezetirányítás és a belső folyamatok működésének hatékonyságát. Ellenőrzéseik köre és jellege igen sokféle lehet, és különböző igazgatási és operatív folyamatokra terjedhet ki.
Emellett az EU valamennyi működési területén bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat biztosítanak és tanácsadást folytatnak, ennélfogva pályafutásuk során adott esetben különböző uniós tagállamokban és harmadik országokban kell ellátniuk feladataikat.
Az ellenőrök továbbá tanácsadást nyújtanak a vezetőségnek az irányítási és kontrollrendszerek és folyamatok tökéletesítésére vonatkozóan.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2019. június 12-én, közép-európai idő szerint déli 12 óráig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az Európai Unió luxemburgi székhelyű Bíróságához - konkrétan a Kutatási és Dokumentációs Igazgatósághoz - tisztviselőként, "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS JOGI KUTATÁSRA SZAKOSODOTT TANÁCSOS
EPSO/AD/365/19 - Jogász - Ciprusi (CY) jog
EPSO/AD/366/19 - Jogász - Görög (EL) jog
EPSO/AD/367/19 - Jogász - Magyar (HU) jog
EPSO/AD/368/19 - Jogász - Olasz (IT) jog
EPSO/AD/369/19 - Jogász - Lett (LV) jog
EPSO/AD/370/19 - Jogász - Lengyel (PL) jog
(2019/C 85 A/01)

Ez a felhívás hat versenyvizsgára és azokon belül két-két besorolási fokozatra vonatkozik. Minden pályázó csak egy versenyvizsgára és egy besorolási fokozatra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A felvételt nyert jogászok segíteni fogják a Bíróságot és a Törvényszéket az igazságszolgáltatási tevékenységük elvégzése során, valamint hozzájárulnak az európai uniós ítélkezési gyakorlat terjesztéséhez.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján lehet jelentkezni legkésőbb 2019. április 9-én, közép-európai idő szerint déli 12 óráig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézményekhez - elsősorban az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjához (JRC) - tisztviselőként, "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/371/19 - TANÁCSOS (AD 7) a tudományos kutatás területén a következő szakterületeken:
1. Mennyiségi és minőségi szakpolitikai hatásvizsgálat/értékelés,
2. Adattudománnyal kapcsolatos alkalmazások,
3. Szakpolitikák modellezése,
4. Űrkutatási, telekommunikációs és távérzékelési alkalmazások fejlesztése,
5. Tudományos tudásmenedzsment és kommunikáció,
6. Nukleáris kutatás és leszerelés
(2019/C 68 A/01)

Az álláshelyek többsége különböző JRC-telephelyeken (Sevilla, Spanyolország; Petten, Hollandia; Ispra, Olaszország; Geel, Belgium és Karlsruhe, Németország) lesz.

A keresett sikeres pályázók száma:
1. Mennyiségi és minőségi szakpolitikai hatásvizsgálat/értékelés 20 fő
2. Adattudománnyal kapcsolatos alkalmazások 10 fő
3. Szakpolitikák modellezése 10 fő
4. Űrkutatási, telekommunikációs és távérzékelési alkalmazások kifejlesztése 10 fő
5. Tudományos tudásmenedzsment és kommunikáció 10 fő
6. Nukleáris kutatás és leszerelés 20 fő

Ez a felhívás hat szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A JRC munkatársainak feladata, hogy ügyfélközpontú tudományos és technikai támogatást nyújtsanak az uniós szakpolitikák megtervezéséhez, kidolgozásához, végrehajtásához és nyomon követéséhez. Az Európai Bizottság szolgálataként a JRC az Unió tudományos és technológiai referenciaközpontjaként működik. A szakpolitikai döntéshozatali folyamatokhoz kapcsolódva a tagállamok közös érdekeit szolgálja, ugyanakkor nem függ sajátos magán- vagy nemzeti érdekektől.

A regisztráció határideje: 2019. március 26., közép-európai idő szerint déli 12 óra


Europol/2018/TA/AD 14/350 álláshirdetés
- az Europol ügyvezetőigazgató-helyettese

(2019/C 28 A/01)

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) az Európai Unió hágai (Hollandia) székhellyel működő ügynöksége. Az Europolt az Európai Unióról szóló szerződés K. cikke alapján 1995-ben egy egyezmény alapította, majd 2009-ben a 2009/371/IB tanácsi határozat hozta létre uniós szervként. Az Europolt mint uniós ügynökséget az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet hozta létre.

Az Europol célja, hogy támogassa és megerősítse a tagállamok illetékes hatóságainak fellépését és kölcsönös együttműködésüket a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények, a terrorizmus és más, az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűncselekményformák megelőzése és az azok elleni küzdelem terén.

E megbízatásának megvalósítása érdekében az Europol jelenleg 755 főt foglalkoztat, és a 2018. évre szóló költségvetése 130 millió EUR volt.

Jelentkezési határidő: 2019. március 6, 23:59 (közép-európai idő szerint)


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az európai uniós intézményekhez tisztviselőként, "tanácsos" és "asszisztens" beosztásba (AD, illetve AST besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/364/19 - BIZTONSÁGI TISZTVISELŐ (AD 7)
- 1. szakterület: Biztonsági műveletek
- 2. szakterület: Műszaki biztonság
- 3. szakterület: Információ- és dokumentumbiztonság


EPSO/AST/147/19 - BIZTONSÁGI ASSZISZTENS (AST 3)
- 1. szakterület: Biztonsági műveletek
- 2. szakterület: Műszaki biztonság
- 3. szakterület: Információ- és dokumentumbiztonság
(2019/C 30 A/01)

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik, és mindkettő három szakterületet tartalmaz. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy szakterületre jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

EPSO/AD/364/19:
Az intézmények biztonsági szolgálatai olyan tanácsosokat keresnek, akiknek elsődleges feladata a személyek, épületek, vagyontárgyak, valamint az érzékeny és minősített adatok biztonságának hatékony biztosítása, továbbá akik képesek csoportok és projektek koordinálására is.

EPSO/AST/147/19:
Az intézmények biztonsági szolgálatai olyan tisztviselőket keresnek, akiknek az lesz a fő feladata, hogy közreműködjenek a személyek, a vagyontárgyak, valamint az érzékeny és minősített adatok védelmével összefüggő operatív kérdésekben.

A regisztráció határideje: 2019. február 26., közép-európai idő szerint déli 12 óra.


Az Európai Parlament a Pénzügyi Főigazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Igazgatóságának Pénzügyi Informatikai Rendszerek Átalakításáért Felelős Osztályán belüli mérnök szakemberi ideiglenes alkalmazotti állás (AD9 besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

PE/219/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS - IDEIGLENES ALKALMAZOTT
TANÁCSOS, INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIAI MÉRNÖK-SPECIALISTA (AD 9)
(2019/C 38 A/01)

A pénzügyi irányítási rendszer (FMS) projektmenedzserének közvetlen irányítása alatt dolgozó tanácsos tanácsadási és felügyeleti feladatokat lát el a szervezeti egység hatáskörébe tartozó egy vagy több területen. Az FMS projekt célja az Európai Parlament jelenlegi pénzügyi alkalmazásainak helyettesítése az S4/HANA platformmal (SAP). Az FMS projekt kiterjed elsősorban a) a költségvetési, az általános és a költségelszámolási folyamatokra, illetve b) az eszközökre, a leltárra és a szerződéskezelési folyamatokra, továbbá az ezekhez kapcsolódó jelentéstételre. E folyamatok közül sok az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet és annak alkalmazási szabályai által rögzített szabályokon alapul.

A tanácsos az Európai Parlament számos, házon belül kifejlesztett alkalmazásával dolgozik, amelyek különféle technológiákon alapulnak. Ezen alkalmazások nagy részét az európai parlamenti képviselők, az alkalmazottak és a külső beszállítók javára történő kifizetések előkészítésére használják.

A Luxemburgba kinevezett tanácsosnak rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

A tanácsos a megvalósítás, a végleges előkészítés, a bevezetés és a bevezetés után nyújtott támogatás szakaszaiban szorosan együttműködik az FMS projekt többi tagjával, a főigazgatóságokkal és szükség esetén más európai intézményekkel. Megfelelő időben megad a felettesei számára minden szükséges tanácsot és érdemi tájékoztatást a rábízott feladatokkal (az S4/HANA-alapú SAP megoldással és az FMS alkalmazások környezetével) kapcsolatosan.

A pályázati formanyomtatványt és a dokumentumok fénymásolatait a pályázó köteles ajánlott küldeményben megküldeni legkésőbb 2019. február 28-ig.


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Bizottság - elsősorban az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság (DG TAXUD) - által tisztviselőként, " tanácsos " beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók két tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/363/18 - TANÁCSOS (AD 7)
A KÖVETKEZŐ SZAKTERÜLETEKEN: 1. VÁMÜGYEK, 2. ADÓÜGYEK
(2018/C 368 A/01)

Ez a felhívás két szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet.

A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

1. Vámügyek

Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) szervezeti egységei egyikénél dolgozó szakreferensként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: felettesei segítségével az Európai Bizottság álláspontjának ismertetése/előmozdítása érdekében az adott témához tartozó dokumentumokat kell kidolgoznia, és részt kell vennie a tagállamokkal és más érdekelt felekkel tartott értekezleteken. Képviselnie kell szervezeti egységét a más bizottsági szolgálatokkal tartott értekezleteken, valamint meg kell válaszolnia a nyilvánosság és az európai parlamenti képviselők kérdéseit. Emellett közre kell működnie az illetékes biztosnak, főigazgatónak vagy igazgatónak szóló tájékoztatók kidolgozásában. Attól függően, hogy melyik szervezeti egységnél dolgozik, jogszabálytervezeteket, munkadokumentumokat vagy gazdasági tanulmányokat kell készítenie.

Az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatósága (DG BUDG) szervezeti egységeinek egyikénél dolgozó sajátforrás-ellenőrként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: készen kell állnia arra, hogy vizsgálatokat folytasson le és jelentéseket készítsen a tradicionális saját források helyes, teljeskörű és időben történő beszedésére vonatkozó uniós követelményeknek való tagállami megfelelésről, valamint szükség esetén korrekciós intézkedéseket javasoljon. Értékelnie kell a tradicionális saját források teljeskörű és időbeni beszedése, megállapítása és biztosítása terén tanúsított kellő tagállami gondosságot.

2. Adóügyek

A DG TAXUD közvetett vagy közvetlen adózással foglalkozó igazgatósága szervezeti egységeinek vagy a Versenypolitikai Főigazgatóság (DG COMP) fiskális támogatással foglalkozó szervezeti egységeinek egyikénél dolgozó szakreferenseként a sikeres pályázónak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására: felettesei segítségével az Európai Bizottság álláspontjának ismertetése/előmozdítása érdekében az adott témához tartozó dokumentumokat kell kidolgoznia, és részt kell vennie a tagállamokkal és más érdekelt felekkel tartott értekezleteken. Képviselnie kell szervezeti egységét a más európai bizottsági szolgálatokkal tartott értekezleteken, valamint meg kell válaszolnia a nyilvánosság és az európai parlamenti képviselők kérdéseit. Emellett közre kell működnie az illetékes biztosnak, főigazgatónak vagy igazgatónak szóló tájékoztatók kidolgozásában. Attól függően, hogy melyik szervezeti egységnél dolgozik, jogszabályok, határozatok, munkadokumentumok vagy gazdasági tanulmányok kidolgozásában kell részt vennie.

A regisztráció határideje: 2018. november 13., közép-európai idő szerint déli 12 óra


Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai adatvédelmi biztos által tisztviselőként, "tanácsos" beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistájának összeállítása céljából.

EPSO/AD/360/18 - ADATVÉDELMI TANÁCSOS (AD 6)
(2018/C 264 A/01)

A tanácsos feladatai közé tartozik a (jelenleg felülvizsgálat alatt álló) 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (az általános adatvédelmi rendelet), (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a rendőrségi adatvédelmi irányelv) és egyéb vonatkozó uniós jogi aktusok értelmezését és alkalmazását biztosító jelentések, vélemények, iránymutatások, ajánlások, bevált gyakorlatok és határozatok készítése, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikai és jogalkotási fejlemények nyomon követése.

Amennyiben a pályázók száma meghalad egy bizonyos, az EPSO igazgatója mint kinevezésre jogosult hatóság által megállapított létszámküszöböt, valamennyi pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak - eltérő rendelkezés hiányában - időpontot kell foglalnia az EPSO- tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont és több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

A regisztráció határideje: 2018. szeptember 11., közép-európai idő szerint déli 12 óra